TENTANG WASIAT PALSU SYAIKH AKHMAD

INILAH WASIAT PALSU SYEH ACHMAD YANG BEREDAR DI
INTERNET

 

BERITA DARI MASJID NABAWI

BERITA PENTING BERITA UNTUK UMMAT ISLAM DI SELURUH
DUNIA.SURAT INI DATANGNYA DARI SYECKH ACHMAD DI SAUDI
ARABIA.

“AKU BERSUMPAH DENGAN NAMA ALLAH SWT DAN NABI MUHAMMAD
SAW, WASIAT UNTUK SELURUH UMMAT ISLAM DARI SYECKH ACHMAD
SEORANG PENJAGA MAKAM RASULULLAH DI MADINAH, YAITU DI MESJID
NABAWI SAUDI ARABIA.

“Pada malam tatkala hamba membaca Al’Quran di makam
Rasulullah, dan hamba sampai tertidur, lalu hamba bermimpi.
Didalam mimpi hamba bertemu dengan Rasulullah SAW, dan
beliau berkata, “didalam 60.000 orang yang meninggal dunia,
diantara bilangan itu tidak ada seorangpun yang mati
beriman, dikarenakan:

 1. Seorang istri tidak lagi mendengar kata-kata
  suaminya.
 2. Orang yang kaya yang mampu, tidak lagi
  melambangkan atau menimbangkan rasa belas kasih kepada
  orang-orang miskin.
 3. Sudah banyak yang tidak berzakat, tidak berpuasa,
  tidak sholat dan tidak menunaikan ibadah haji, padahal
  mereka-mereka ini mampu melaksanakan.

Oleh sebab itu wahai Syechk Achmad engkau sabdakan kepada
semua ummat manusia di dunia supaya berbuat kebajikan dan
menyembah kepada Allah SWT.”

Demikian pesan Rasulullah kepada hamba, Maka berdasarkan
pesan Rasulullah tersebut dan oleh karenanya hamba berpesan
kepada segenap ummat Islam di dunia :

 1. Bersalawatlah kepada Nabi Besar kita Muhammad
  SAW.
 2. Janganlah bermalas-malasan untuk mengerjakan
  sholat 5(lima)waktu.
 3. Bershadaqoh dan berzakatlah dengan segera, santuni
  anak-anak yatim piatu.
 4. Berpuasalah di bulan ramadhan serta kalau mampu
  tunaikan segera ibadah haji.

PERHATIAN:

Bagi siapa saja yang membaca surat ini hendaklah menyalin
/mengcopynya untuk disampaikan kepada orang-orang lain yang
beriman kepada hari penghabisan / kiamat. Hari kiamat akan
segera tiba dan batu bintang akan terbit, Al’Quran akan
hilang dan matahari akan dekat diatas kepala, saat itulah
manusia akan panik. Itulah akibat dari kelakuan mereka yang
selalu menuruti hawa nafsu dalam jiwa.

Dan Barang siapa yang menyebarkan surat ini sebanyak
20(dua puluh) lembar dan disebarkan kepada
teman-teman/rekan-rekan anda. Atau Masyarakat Islam
sekitarnya, maka percayalah anda akan memperoleh keuntungan
setelah dua minggu kemudian. Telah terbukti pada seorang
pengusaha di Bandung, setelah membaca dan menyalinnya juga
menyebarkan sebanyak 20 (dua puluh) lembar, maka dalam
jangka waktu 2 (dua) minggu kemudian, dia mendapat
keuntungan yang sangat luar biasa besarnya.

Sedangkan terhadap orang yang menyepelekannya dan
membuang surat ini, dia mendapat musibah yang besar yaitu
kehilangan sesuatu harta/benda yang sangat dicintai dan
disayanginya. Perlu diingat kalau kita sengaja tidak
memberitahukan surat ini kepada orang lain, maka tunggulah
saatnya nasib apa yang akan anda alami, dan jangan menyesal
apabila mendapat bencana secara tiba-tiba atau kerugian yang
sangat besar.

Sebaliknya jika Anda segera menyalin/mengcopynya dan
menyebarkannya kepada orang lain, maka anda akan mendapatkan
keuntungan besar atau rezeki yang tiada disangka-sangka.

Surat ini ditulis S.T. STAVIA sejak itu surat ini
menjelajah dan mengelilingi dunia, dan pada akhirnya sampai
kepada Anda.

Percayalah beberapa hari lagi sesuatu akan datangkepada
Anda dan keluarga Anda.

KEJADIAN-KEJADIAN YANG TELAH TERBUKTI !

 1. Tn. Mustafa mantan menteri Nasabah Malaysia,dipecat
  dari jabatannya karena beliau lupa setelah menerima surat
  ini, tidak menyebarkannya,
 2. kemudian beliau ingat surat ini, lalu beliau
  menyalinnya dan menyebarkannya sebanyak 20 lembar.
  Beberapa lama kemudian beliau dilantik kembali menjadi
  menteri Kabinet.
 3. Tn. Gojali mantan menteri Malaysia telah menerima
  surat ini, kemudian beliau menyalinnya sebanyak 20 lembar
  dan menyebarkannya,dan beberapa hari kemudian beliau
  mendapat keuntungan yang luar biasa besarnya.

Dengan adanya kejadian-kejadian tersebut diatas sebagai
bukti, untuk itu saya sarankan agar Anda tidak
merahasiakannya, dan anda segeralah menyebarkannya untuk
teman-teman atau rekan-rekan Anda. Tunggu kabar baik dalam
waktu dua minggu setelah Anda menyebarkan surat ini. Allah
SWT akan meridho’i niat baik Anda,selamat bertugas dan
berkarya.

Salam,

PENJAGA MAKAM RASULULLAH SAW SYECKH ACHMAD-MADINAH

TANGGAPAN DR.YUSUF AL-QARDHAWI:

WASIAT PALSU SYEKH AHMAD
Dr. Yusuf Qardhawi
 
PERTANYAAN:
 
Pada suatu saat secara kebetulan saya menerima sepucuk surat
dan setelah saya baca, saya merasa bingung mengenai isinya.
Karena itu, saya mohon kesediaan Ustadz untuk menjelaskan
isi surat tersebut, apakah benar atau tidak.
 
Surat tersebut ditandatangani oleh seorang fa'il khair
(pembuat kebaikan, dermawan) yang berisi wasiat Syekh Ahmad,
juru kunci makam (kubur) Rasulullah saw., yang ditujukan
kepada segenap kaum muslimin di dunia timur maupun barat.
Juga berisi macam-macam nasihat.
 
Pada bagian akhir surat tersebut dikatakan, "Di Bombay
terdapat seseorang yang memperbanyak surat tersebut dan
membagi-bagikannya kepada tiga puluh orang, lalu Allah
memberikannya rezeki sebanyak dua puluh lima ribu rupiah;
ada pula yang membagi-bagikannya lalu ia mendapat rezeki
dari Allah sebanyak enam ribu rupiah. Sebaliknya, ada pula
orang yang mendustakan wasiat tersebut, sehingga anaknya
meninggal dunia pada hari itu."
 
Dalam surat tersebut dikatakan bahwa orang yang telah
memperoleh  dan  membaca  wasiat  itu  tetapi  tidak
menyebarkannya kepada orang lain, akan ditimpa musibah
besar.
 
Bagaimanakah pendapat Ustadz mengenai masalah tersebut?
Apakah benar atau tidak?
 
JAWABAN:
 
Memang banyak orang yang menanyakan wasiat tersebut. Dan
sebenarnya kemunculan surat wasiat ini bukan saja baru-baru
ini, tetapi saya telah melihatnya sejak puluhan tahun lalu.
Surat  tersebut dinisbatkan kepada seorang lelaki yang
terkenal dengan sebutan Syekh Ahmad, juru kunci makam
Rasulullah saw.
 
Untuk mengecek kebenaran berita yang disampaikan dalam
selebaran  tersebut,  saya  pernah  menanyakan  kepada
orang-orang di Madinah dan di Hijaz. Saya mencari informasi
mengenai orang yang disebut Syekh Ahmad  itu  beserta
aktivitasnya. Dari informasi yang didapat, ternyata tidak
ada seorang pun di Madinah yang pernah melihat dan mendengar
berita mengenai Syekh Ahmad ini. Tetapi sayangnya, wasiat
yang menyedihkan itu telah menyebar di negara-negara umat
Islam.
 
Wasiat tersebut dengan segala isinya tidak ada arti dan
nilainya sama sekali dalam pandangan agama. Di antara isi
wasiat yang didasarkan pada impian Syekh Ahmad yang katanya
bermimpi bertemu Nabi saw. itu ialah tentang telah dekatnya
hari kiamat.
 
Masalah berita kedekatan kiamat ini sebenarnya tidak perlu
mengikuti impian Syekh Ahmad atau Syekh Umar, karena Al
Qur'an telah mengatakan dengan jelas:
 
"... boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat
waktunya." (Al Ahzab: 63)
 
Begitu pula Nabi saw. telah bersabda:
 
"Aku dan hari kiamat diutus (secara berdekatan)
seperti ini. Beliau (mengatakan demikian) sambil
memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari
tengahnya." (Muttafaq 'alaih dari hadits Anas dan
Sahl bin Sa'ad)
 
Hal lain dari isi wasiat itu ialah bahwa kaum wanita
sekarang sudah banyak yang keluar rumah, dan banyak yang
telah menyimpang dari agama. Masalah ini pun sebenarnya
tidak perlu mengambil sumber dari mimpi-mimpi, karena kita
sudah mempunyai kitab Allah dan sunnah Rasul yang sudah
memuaskan untuk dijadikan pedoman. Allah berfirman:
 
"... Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu
agamamu, dan telah Kucukupkan nikmat-Ku atas kamu,
dan telah Kuridhai Islam menjadi agamamu ..." (Al
Maa'idah: 3)
 
Orang yang beranggapan bahwa  Din  Islam  yang  telah
disempurnakan Allah ini masih memerlukan keterangan yang
diwasiatkan oleh orang yang tidak dikenal itu, berarti dia
meragukan kesempurnaan dan kelengkapan Dinul Islam. Islam
telah sempurna dan telah lengkap, tidak memerlukan wasiat
apa pun.
 
Isi  wasiat  tersebut  justru  merupakan indikasi yang
memperlihatkan kebohongan dan kepalsuan wasiat tersebut.
Sebab, pewasiat telah mengancam dan menakut-nakuti orang
yang tidak mau menyebarluaskannya bahwa ia akan mendapat
musibah dan kesusahan, anaknya akan mati, dan hartanya akan
habis. Hal ini tidak pernah dikatakan oleh seorang manusia
pun (yang normal pikirannya), terhadap kitab Allah dan
Sunnah Rasul-Nya. Tidak ada perintah bahwa orang yang
membaca Al Qur'an harus menulisnya setelah itu kemudian
menyebarluaskannya kepada orang lain; dan jika tidak, akan
terkena musibah. Begitu pula tidak ada perintah bahwa orang
yang  membaca  Shahih  Bukhari  harus  menulisnya  dan
menyebarluaskannya kepada khalayak ramai, sebab kalau tidak,
akan tertimpa musibah.
 
Kalau Al Qur'an dan Sunnah Rasul saja tidak begitu, maka
bagaimana  dengan wasiat yang penuh khurafat itu? Ini
merupakan sesuatu yang tidak mungkin dibenarkan oleh akal
orang muslim yang memahami Islam dengan baik dan benar.
 
Kemudian dalam wasiat tersebut dikatakan bahwa si Fulan di
negeri ini dan ini karena telah menyebarluaskan wasiat
tersebut ia mendapat rezeki sekian puluh ribu rupiah. Semua
itu merupakan khurafat dan penyesatan terhadap umat Islam
dari jalan yang benar dan dari mengikuti Sunnah serta
peraturan Allah terhadap alam semesta.
 
Untuk memperoleh rezeki, ada sebab-sebabnya, ada jalan dan
aturannya. Adapun bersandar kepada khayalan dan khurafat
seperti dalam wasiat itu adalah merupakan upaya untuk
menyesatkan dan meyelewengkan akal pikiran umat Islam.
 
Kita perlu menjaga dan mengawasi kaum muslimin agar tidak
membenarkan dan percaya kepada khurafat seperti ini dan agar
tidak mempunyai anggapan bahwa orang yang menyebarluaskan
wasiat palsu tersebut akan mendapat syafaat dari Nabi saw.
sebagaimana yang dikatakan oleh penulis selebaran yang batil
itu.
 
Sesungguhnya syafaat Nabi saw. juga diperuntukkan bagi
umatnya yang pernah melakukan dosa-dosa besar. Hal ini sudah
disebutkan dalam hadits-hadits sahih (dan tidak  perlu
bersumberkan  pada  wasiat  lewat  mimpi; penj.) bahwa
Rasulullah bersabda:
 
"Orang yang paling berbahagia akan memperoleh
syafaatku pada hari kiamat ialah orang yang telah
mengikrarkan laa ilaaha illallah dengan perasaan
ikhlas dan lubuk hatinya." (HR Bukhari)
 
Kami mohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Ia berkenan
menjadikan umat Islam mengerti tentang agama mereka. Semoga
memberi petunjuk dan bimbingan kepada mereka ke jalan yang
lurus,  serta melindungi mereka agar tidak mempercayai
berbagai khurafat, khayalan, dan kebatilan.
    

Tanggapan Dari Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia 1978:

KHURAFAT DAN BOLEH MENJATUHKAN
MURTAD

Majlis Fatwa Kebangsaan 1978 mengesahkan surat ini
ditulis oleh paderi-paderi biara Blessings of St Antonio,
Texas, USA pada tahun 1974/75 untuk mengelirukan umat Islam.
Penulis asal surat ini ialah mendiang Father Francis Jose de
Villa, seorang paderi Katolik dari Argentina berketurunan
Arab-Syria (bekas penganut Islam, nama asalnya Mohamed Elias
Skanbeg). Dia pernah bertugas di Instituto Sacristo
Convocione Reliogioso di Brindisi, Itali sebagai mubaligh
Katolik antara tahun 1966-1968di bawah Cardinal Agostino
Casaroli. Father de Villa meninggal dunia pada tahun 1980 di
Texas dalam usia 54 tahun.

Menurut Allahyarham Sayyed Mohamed Raisuddin Al-Hashimi
Al-Quraisy, penjaga makam Rasulullah SAW di Madinah antara
tahun 1967- hingga 1979, tidak ada penjaga makam bernama
Sheik Ahmad antara tahun 1881 hingga 1979. Penjaga makam di
Madinah ialah:

 • Sayyed Turki Abu Mohamed Abdul Razaque Al-Hashimi
  Al-Quraisy (1881-meninggal dunia 1932),
 • anaknya Sayyed Hashim Abu Faisal Abdul Jalil
  Al-Hashimi Al-Quraisy (1932-meninggal dunia 1934),
 • adiknya Sayyed Abdul Karim Mutawwi Al-Hashimi
  Al-Quraisy (1934-bersara 1966) dan
 • anak saudaranya Sayyed Mohamed Raisuddin bin Mohamed
  bin Abdul Razaque Al- Hashimi Al-Quraisyi (1967-meninggal
  dunia 1979).

Bekas menteri besar Perak Allahyarham Tan Sri Mohamed
Ghazali Jawi bertaubat dan mengucap kalimah syahadat sekali
lagi di hadapan Kadi Daerah Kinta pada tahun 1976 setelah
beliau mengaku pernah menerima dan mengirim surat ini kepada
dua puluh orang kawannya. Peristiwa ini berlaku tidak lama
sebelum beliau meninggal dunia. Bekas Kadi Daerah Kinta
meminta beliau mengucap semula kerana bimbang beliau telah
gugur syahadah (murtad).

Allahyarham Datuk Shafawi Mufti Selangor mengisytiharkan
bagi pihak Majlis Fatwa Kebangsaan bahawa barang siapa
dengan sengaja menyebarkan risalah ini adalah “melakukan
syirik dan tidak mustahil jatuh murtad melainkan dia
bertaubat dan menarik balik perbuatannya itu terhadap
sesiapa yang telahpun dikirimkan risalah ini”. (Surat
Keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia Bil.7/78/I).

Keputusan ini diiktiraf oleh Majlis Raja-raja Melayu
dalam mesyuaratnya di Pekan pada 16 Oktober 1978,
dipengerusikan oleh Almarhum Sultan Idris Shah, Perak.

Menurut Majlis Fatwa Kebangsaan 1978, menyebar surat ini
“termasuk dalam menyekutukan Allah S.W.T. dengan syirik yang
amat besar (shirk-i-kubra) serta mempermainkan Rasulullah
S.A.W. serta menyebar dengan niat tidak baik kekeliruan dan
muslihat di kalangan umat Islam.”. Lagipun,”surat ini
menggambarkan pembohongan yang amat besar terhadap junjungan
besar Nabi Muhammad S.A.W. serta ajaran baginda kerana
menggambarkan SHEIK AHMAD sebagai perawi hadith sesudah
kewafatan baginda”.

Allahyarham Datuk Sheik-ul-Islam Mufti Kedah dalam
Risalat Al-Aman 1983/Bil 8, surat ini “paling kurang
menimbulkan syirik kecil dan murtad secara tidak sengaja
terkeluar dari Islam, serta syirik yang besar jika sengaja
maka taubatnya tidak sah melainkan dibuat dengan
sesungguhnya. Adapun jika seseorang itu menyalin surat ini
kepada umat Islam lain, jatuhlah hukum ke atasnya
mentablighkan perkara syirik dan khurafat. Sesungguhnya
ulamak sependapat perbuatan itu sungguh besar syiriknya dan
boleh mengakibatkan murtad walaupun tanpa sadar
si-pengirim.”

Wassalam

Sumber: http://media.isnet.org

Leave a Reply

%d bloggers like this: