Tidak Boleh Berpegang Dengan Hisap dalam Penetapan Awal Bulan

TIDAK BOLEH BERPEGANG KEPADA HISAB

DALAM PENETAPAN AWAL BULAN

 

Soal:

Di beberapa negeri-negeri Islam, ada orang-orang yang sengaja memulai puasa hanya dengan berpatokan kepada kalender, tanpa berpegang kepada ru’yah hilal[1] Bagaimana hukum hal tersebut?

 

Jawab:

Syaikh Abdul Aziz bin Baz رحمه الله menjawab:

Nabi صلي الله عليه وسلم telah memerintahkan kaum muslimin untuk (memulai) puasa berdasarkan ru’yah hilal dan berbuka (untuk ‘idul fithri) juga berdasarkan ru’yah hilal. Jika pada sore hari menjelang maghrib di akhir bulan tersebut cuaca mendung (sehingga tidak dapat melihat bulan), maka hendaknya menyempurnakan bilangan hari menjadi tiga puluh hari. Nabi صلي الله عليه وسلم bersabda, “Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; tidak bisa membaca dan berhitung. Satu bulan itu begini, begini, dan begini.” Beliau mengisyaratkan dengan semua jari-jari tangannya, lalu pada kali yang ketiga beliau menyembunyikan ibu jarinya, (yakni bahwa satu bulan itu dua puluh sembilan atau tiga puluh hari).” (Hadits muttafaq ‘alaih)[2]

Dalam Shahih Bukhari[3] dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Nabi صلي الله عليه وسلم bersabda:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Berpuasalah kalian apabila melihat hilal, dan berbukalah kalian bila sudah melihat hilal. Jika hari mendung (sehingga bulan tidak bisa terlihat), maka sempurnakan bilangan bulan Sya’ban menjadi tiga puluh hari.”

Beliau صلي الله عليه وسلم  juga bersabda:

صُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تَكْمِلُوا الْعِدَّةَ

“Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal atau menyempurnakan bilangan (hari bulan Sya’ban), dan janganlah kalian berbuka hingga melihat hilal atau menyempurnakan bilangan (hari bulan Ramadhan).[4]

Banyak hadits-hadits yang menyebutkan tentang hal ini, yang kesemuanya menunjukkan wajibnya melakukan ru’yatul hilal atau menyempurnakan bilangan (hari), manakala tidak dapat melihat bulan, dan sekaligus menunjukkan akan ketidakbolehan bersandar kepada hisab (hitungan kalender). Syaikhul Islam telah menyebutkan adanya ijmak para ulama, tentang ketidakbolehan berpegang kepada hisab dalam menetapkan awal bulan. Dan itulah yang benar; yang tidak ada keraguan padanya. Wallahu waliyut taufiq.[5]

****

Disalin dari Majalah Fatawa Vol. 01/I/1423_2002, hal 10-11 dengan judul: Tidak Boleh Berpegang Kepada Hisab Dalam Penetapan Awal Bulan


[1]   Melihat munculnya bulan pada awal pergantian bulan, -Pen

[2]   Bukhari no. 1814; Muslim no. 1080.

[3]   Hadits no.1776.

[4]   Shahih Bukhari hadits no.1773 dari riwayat Abdullah Ibnu Umar.

[5]   Syaikh Bin Baz- dari risalah Fatawa As-Shiyam hal.12-13 , penyusun Muhammad Al-Musnid, cet. 2 thn. 1419, Dar Al-Wathan, Riyadh, KSA.

Previous

Next

Leave a Reply

%d bloggers like this: