Sudah Sempurna

Tidak ada lagi kekurangan, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan.

Tidak ada perintah yang diragukan, dan tiada lagi larangan yang dipertimbangkan.

Tiada celah lubang yang perlu ditambal, namun Anda tetap dapat menghiasi temboknya dengan ilmu lainnya.

Sebab semua sudah sempurna, dari zaman Rasul hingga akhir zaman nanti.

Wahai sahabat,

Barang siapa yang berani melanggar aturan-aturan Allah SWT dan mengerjakan hal-hal yang diharamkan, maka ketakutan adalah obatnya.

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan dan mencintai amal sholeh, maka harapan adalah pendorong terkuat baginya.

Setiap kali seorang hamba merasakan dekat dirinya dengan Allah SWT, maka dia akan merasa ringan dan yakin menghadapi dunia ini.

Sesungguhnya agama Islam ini indah, mudah aplikasinya, gampang dicerna, ringan diamalkan oleh orang yang beriman. 

Syariat yang bercirikan kemudahan, kerapihan dan kebersihan.

Didalamnya tidak terkandung hal-hal yang menyulitkan dan memberatkan, sebab Yang Maha Kuasa tidak mungkin memberikan beban diluar kemampuan manusia itu sendiri.

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu.” (QS.Al Maa-idah:3)

Alhamdulillah, tidak ada kebaikan dan kemanfaatan kecuali datangnya dari Allah SWT.

Terima kasih ya Allah ya Kariim…

Leave a Reply

%d bloggers like this: