Shalatlah

Ali in Abi Thalib r.a berkata : “Allah SWT menjadikan iman sebagai pembersih dari syirik, dan memfardhukan shalat untuk menundukkan kesombongan dan mewajibkan zakat sebagai pembersih jiwa dan pertumbuhan bagi rezeki (harta), puasa untuk memantapkan keikhlasan, perintah haji sebagai pengokoh bagi agama dan amar makruf nahi mungkar untuk kemaslahatan umat.” 

Diantara menghormati shalat adalah datang sebelum iqamah.

Leave a Reply

%d bloggers like this: