Puasa Demi Menggapai Ridho Ilahi

Puasa Demi Menggapai Ridho Ilahi

 

Saudaraku, semoga Allah merahmatimu, syariat Islam yang mulia ini telah memberikan kelapangan dan kemudahan bagi ummat manusia. Tidaklah Allah membebankan suatu kewajiban kepada seseorang melainkan dengan memperhatikan kemampuannya. Allah Ta’ala berfirman, “Tidaklah Allah membebankan kepada seseorang kecuali menurut kemampuannya.” (Qs. Al Baqoroh: 286). Demikian pula ibadah puasa yang disyari’atkan kepada kita. Apabila seseorang justru dikhawatirkan tertimpa bahaya dengan melakukan puasa maka dia diperbolehkan bahkan lebih utama untuk tidak berpuasa ketika itu, seperti orang yang sedang sakit dan bepergian jauh. Allah Ta’ala berfirman, “Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka) maka (wajib baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Alloh menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Qs. Al Baqoroh: 185)

Saudaraku, silakan simak 5 artikel bersambung dengan tajuk “Puasa Menahan Diri Demi Menggapai Ridho Illahi” pada link di bawah ini:

  1. Puasa Menahan Diri Demi Menggapai Ridho Illahi (bag. 1)
  2. Puasa Menahan Diri Demi Menggapai Ridho Illahi (bag. 2)
  3. Puasa Menahan Diri Demi Menggapai Ridho Illahi (bag. 3)
  4. Puasa Menahan Diri Demi Menggapai Ridho Illahi (bag. 4)
  5. Puasa Menahan Diri Demi Menggapai Ridho Illahi (bag. 5)

 

Previous

Next

Leave a Reply

%d bloggers like this: