Lintasan Pemikiran

Apabila Allah SWT, menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Dia akan membangunkannya dari kelalaian, memperlihatkan kepadanya aib-aibnya, mengilhamkannya untuk beribadah dan menggerakan hatinya, sehingga Anda mendapatinya takut dan berhati-hati dengan waktunya, menyesal dengan kesalahan perilakunya, menyegerakan pekerjaannya, bersiap untuk menghadap Tuhannya dan mempersiapkan bekal untuk perjalanan panjang.

Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada sesuatupun dari keadaannya yang tersembunyi bagi Allah.” (QS. Al-Haaqqah:18)

Beri Nilai Artikel Ini:

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
%d bloggers like this: