Hadits Lemah & Palsu 0099

Silsilah Hadits Dha’if dan Maudhu’
Jilid 1 Muhammad Nashruddin al-Albani

Hadits 99 

Sesungguhnya Allah mencintai orang yang beribadah dan bersih.”

Hadits ini maudhu’. Telah diriwayatkan oleh al-Khatib dalam at-Tarikh II/11-12, dari sanad Abdullah bin Ibrahim al-Ghiffari, dari al-Munkadir bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir.

Sanad tersebut adalah maudhu’, sebab al-Ghiffari tertuduh suka memalsu riwayat.

Leave a Reply

%d bloggers like this: