Hadits Lemah & Palsu 0072

Silsilah Hadits Dha’if dan Maudhu’
Jilid 1 Muhammad Nashruddin al-Albani

Hadits 72 

Rabbi telah mendidikku dan membaikkan adabku.

Hadits ini dha’if. Demikian pernyataan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu’ah ar-Rasa’ilul-Kubra II/336.

Maknanya memang sahih, tetapi tidak dikenal adanya sanad yang pasti. Pernyataan yang demikian dikuatkan dan disepakati oleh as-Sakhawi dan as-Suyuthi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: