Hadits Lemah & Palsu 0050

Hadits 50

Barangsiapa menziarahi makam kedua orang tuanya pada setiap Jum’ at kemudian pada makamnya membaca surat Yasin, akan diampuni dosanya sesuai jumlah ayat atau huruf yang dibacanya.

Ini hadits maudhu’. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Adi I/286, juga oleh Abu Na’im dalam kitab Akhbar al-Ashbahan II/344 dari sanad Yazid bin Khalid dari Amr bin Ziyad. Kemudian Ibnu Adi mengatakan, “Riwayat yang batil dan tidak ada sumbernya dengan sanad tersebut.”

Leave a Reply

%d bloggers like this: