Hadits Lemah & Palsu 0004

Hadits 4 

“Berbincang-bincang dalam masjid itu menggerogoti pahala-pahala seperti binatang ternak memakan rerumputan.”

Hadits di atas tidak ada sumbernya. Al-Ghazali meriwayatkannya dalam kitab Ihya Ulumuddin I/136, tetapi al-Hafidz al-Iraqi menyatakan, “Saya tidak mendapatkannya dari sumber aslinya.”

Abdul Wahhab Taqiyuddin as-Subuki dalam kitab Tabaqat asy-Syafi’iyyah IV/145-147 mengatakan dengan tegas, “Saya tidak mendapatkan sanadnya.”

Leave a Reply

%d bloggers like this: