Bid’ah dan Kesesatan

Bid’ah dan Kesesatan     1. Barangsiapa menimbulkan sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kita yang bukan dari ajarannya maka

Baca Lebih Lanjut...

Sunnah-Sunnah Yang Utama

Sunnah-Sunnah Yang Utama     1. Orang yang berpegangan kepada sunahku pada saat umatku dilanda kerusakan maka pahalanya seperti seorang

Baca Lebih Lanjut...

Perihal Mesjid

Perihal Mesjid     1. Semua lahan adalah mesjid, kecuali kuburan dan tempat pemandian. (HR. Ahmad)   2. Rasulullah Saw

Baca Lebih Lanjut...

Hari Kiamat dan Hisab

Hari Kiamat dan Hisab     1. Seorang Arab Badui bertanya, “Kapankah tibanya kiamat?” Nabi Saw lalu menjawab, “Apabila amanah

Baca Lebih Lanjut...
%d bloggers like this: