Bekerja Untuk Hari Esok

Setiap orang yang berpikir akan berusaha bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan lewat ilmu, harta atau kedudukan yang dimilikinya. Orang yang paling bahagia diantara mereka adalah orang yang beriman. Sebab kebahagiaan bersifat kebal oleh keadaan yang bagaimanapun, hingga sampai nanti ketika bertemu Rabb-nya.

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS : Al Hasyr :18)

Leave a Reply

%d bloggers like this: