Beberapa Nasihat

Masjid adalah pasar akhirat maka kunjungilah selalu. Kitabullah adalah salah satu penolong di hari akhir nanti, maka bacalah, tadaburi dan amalkanlah. Buku adalah sahabat umur manusia di dunia maka pilihlah, bacalah yang bermanfaat dan amalkanlah. Amal sholeh adalah teman akrab di dalam kubur maka perbanyaklah melakukannya. Anak adalah investasi masa depan ( dunia dan akhirat ) maka jagalah akhlak dan imannya. Akhlak yang baik adalah mahkota kemuliaan. Dan, baik hati adalah pakaian yang paling indah.

Leave a Reply

%d bloggers like this: