Bab 337. Larangan Untuk Makmum Bila Mengangkat Kepala Dari Ruku’ Atau Sujud Sebelum Imam -Yakni Mendahului Imam-

 

Bab 337. Larangan Untuk Makmum Bila Mengangkat Kepala Dari Ruku’ Atau Sujud Sebelum Imam -Yakni Mendahului Imam-

 

 

1748. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: “Adakah seorang diantara kamu itu tidak takut apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam, lalu Allah akan mengganti kepalanya menjadi bentuk kepala keledai atau bentuknya sama sekali dijadikan oleh Allah dalam bentuk keledai.” (Muttafaq ‘alaih)


Sumber:

Beri Nilai Artikel Ini:

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
%d bloggers like this: