BAB 3: MEMPERHATIKAN ANAK SEBELUM LAHIR

BAB 3:  MEMPERHATIKAN ANAK SEBELUM LAHIR

       Perhatian kepada anak dimulai pada masa sebelum kelahirannya, dengan memilih isteri yang shalelhah, Rasulullah SAW memberikan nasihat dan pelajaran kepada orang yang hendak berkeluarga dengan bersabda: ” Dapatkan wanita yang beragama, (jika tidak) niscaya engkau merugi” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

       Begitu pula bagi wanita, hendaknya memilih suami yang sesuai dari orang-orang yang datang melamarnya. Hendaknya mendahulukan laki-laki yang beragama dan berakhlak.

       Rasulullah memberikan pengarahan kepada para wali dengan bersabda: “Bila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan akhlaknya, maka kawikanlah. Jika tidak kamu lakukan, nisacayaterjadi fitnah di muka bumi dan kerosakan yang besar”

       Termasuk memperhatikan anak sebelum lahir, mengikuti petunjuk Rasulullah dalam kehidupan rumahtangga kita. Rasulullah memerintahkan kepada kita: “Jika seseorang diantara kamu hendak menggauli isterinya, membaca: “Dengan nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau kurniakan kepada kami”. Maka andaikata ditakdirkan keduanya mempunyai anak, niscaya tidak ada syaitan yang dapat mencelakakannya”.

Sumber: Pendidikan Anak Dalam Islam – Yusuf Muhammad Al-Hasan

Leave a Reply

%d bloggers like this: