4- SYIRIK

Syirik: yaitu menjadikan sekutu bagi Allah SWT dalam rububiyah, uluhiyah, asma’ dan sifat-Nya, atau pada salah satunya. Apabila seorang manusia meyakini bahwa bersama Allah SWT
ada yang menciptakan, atau yang menolong, maka dia seorang musyrik. Barangsiapa yang meyakini bahwa sesuatu selain Allah SWT berhak disembah, maka dia seorang musyrik. Barangsiapa yang meyakini bahwa bagi Allah SWT ada yang serupa pada asma’ dan sifat-Nya, maka dia seorang musyrik.

Bahaya Syirik

1. Syirik kepada Allah SWT adalah perbuatan yang teramat zalim, karena telah melewati batas hak Allah SWT yang khusus dengan-Nya, yaitu tauhid. Tauhid adalah keadilan paling adil dan syirik adalah kezaliman yang paling bengis dan kejahatan yang paling keji; karena ia mengurangi bagi Rabb semesta alam, menyombongkan diri dari taat kepada-Nya dan memalingkan kemurnian hak-Nya kepada selain-Nya dan memutarkan selainnya dengannya. Karena begitu besar bahayanya, maka sesungguhnya siapa yang berjumpa dengan Allah SWT dalam keadaan syirik kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT tidak mengampuninya, seperti dalam firman-Nya:


Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki, (QS. An-Nisaa’48)

2. Syirik kepada Allah SWT merupakan dosa terbesar. Siapa menyembah selain Allah SWT berarti dia telah meletakkan ibadah di tempat yang salah, dan memalingkannya kepada yang tidak berhak. Hal itu kezaliman yang besar, seperti firman Allah SWT:


Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”. (QS. Luqman :13)

3. Syirik besar menggugurkan semua amal perbuatan dan memastikan kebinasaan dan kerugian, ia adalah dosa yang terbesar.

a. Firman Allah SWT:


Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) sebelummu:”Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. (QS. Az-Zumar: 65)

b. Dari Abu Bakrah r.a, ia berkata, “Nabi SAW bersabda, ‘Maukah kalian aku beritahukan dosa yang terbesar? (Nabi mengucapkannya sampai tiga kali). Mereka menjawab, ‘Tentu, wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda, ‘Menyekutukan Allah SWT, durhaka kepada kedua orang tua.’ Dan beliau duduk dan tadinya beliau bersandar: ‘Ketahuilah!, dan sumpah palsu.’ Abu Bakrah r.a berkata, ‘Beliau terus mengulanginya hingga kami berkata, ‘Semoga beliau diam.” Muttafaqun ‘Alaih. (HR. al-Bukhari no. 2654 dan lafazd ini adalah miliknya, dan Muslim no.87)

Keburukan-Keburukan Syirik:

Allah SWT menyebutkan empat keburukan syirik dalam empat ayat, yaitu:

1. Firman Allah SWT:


Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah SWT, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. (QS. An-Nisa`:48)

2. Firman Allah SWT:

Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. (QS. An-Nisa` 116)

3. Firman Allah SWT:


Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. (QS. Al-Maidah:72)

4. Firman Allah SWT:

Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. (QS. Al-Hajj:31)

Balasan Ahli Syirik

1. Firman Allah SWT :

Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. (QS. Al-Bayyinah :6)

2. Firman Allah SWT:


Sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan:”Kami beriman kepada yang sebahagian dan kafir terhadap sebahagian (yang lain)”, serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir), merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. (QS. An-Nisaa`:151)

3. Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata, “Nabi SAW bersabda, ‘Barangsiapa yang meninggal dunia, sedangkan dia berdoa kepada sekutu dari selain Allah SWT, niscaya dia masuk neraka.” Muttafaqun ‘alaih.7 (HR. al-Bukhari no 4497, ini adalah lafaznya dan Muslim no. 92)

Dasar Syirik

Dasar syirik dan pondasinya dibangun atasnya adalah bergantung kepada selain Allah SWT. Barangsiapa yang bergantung kepada selain Allah SWT niscaya menyerahkannya kepada sesuatu yang dia bertawakkal kepadanya, menyiksanya dengannya, menghinakannya dari sisi yang dia bergantung dengannya. Jadilah ia tercela, tidak ada pujian baginya, terhina tidak ada penolong baginya, seperti firman Allah SWT:

Janganlah kamu adakan ilah-ilah yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan (Allah). (QS. Al-Isra` :22)

0 thoughts on “4- SYIRIK

 • 19/07/2014 at 2:48 am
  Permalink

  Apakah jawaban saudara Jika suatu saat kelak Allah Swt Pencipta, Pemilik(Rabb), dan Penguasa(ilah) alam semesta dan segala isinya ini bertanya kepada saudara, Siapakah AKU dan Siapakah kamu ? Apakah yang akan saudara jawab? atau apakah saudara akan menjawab ” aku adalah aku dan Kamu adalah Kamu”, sebagaimana jawaban yang pernah diberikan oleh nafsu ketika pertama ia diciptakan! Atau seperti Fir’aun, dll.
  Atau saudara akan menjawab “Engkau adalah aku dan aku adalah Engkau” seperti jawaban Al halaj, syech siti zenar, atau ajaran manunggaling kawula gusti, juga seperti ajaran kitab weda, bhagawat gita “ajaran sri khrisna kepada arjuna” tentang wahdatul wujud, atau ajaran kitab talmud, atau dogma trinitas oleh paulus, atau ajaran sai baba dan lain sejenisnya
  Atau saudara akan menjawab sesuai dengan tuntunan Al Qur’an, yang diimani oleh para Nabi dan Rasul Allah yaitu “Engkau adalah Penciptaku dan Rabb(Pemilik/Tuan)ku dan aku adalah ciptaan dan abdi/hambaMU. sebagaimana ungkapan Nabi Isa,as “Engkau mengetahui segalanya tentang aku dan aku tidak mengetahui apapun tentang Engkau” atau ungkapan “Tidak ada Penguasa selain Engkau, Teramat Suci Engkau dan aku termasuk orang yang sesat. Atau ungkapan Nabi Ibrahim as ialah aku tidak tunduk dan patuh pada apa yang ada dilangit ataupun dibumi tetapi aku hanya tunduk, patuh dan setia hanya kepada ZAT yang telah menciptakanku dan menciptakan segala yang ada dilangit dan bumi.

  Reply

Leave a Reply

%d bloggers like this: